Výuka a poskytování první pomoci

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Na projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže plynule navazuje projekt Výuka první pomoci dospělých.


K jednotlivým kurzům vydává rovněž ČČK řadu učebnic.


Pokud máte zájem o absolvování kurzu první pomoci, postupujte takto:

  • ».vyberte si z naší nabídky normu znalostí první pomoci, ve které chcete být proškoleni,
  • ».podle toho kde chcete kurz absolvovat si najděte v adresáři kontakty na příslušný Oblastní spolek ČČK (v případě akcí nadregionálního rozsahu kontaktujte přímo Úřad ČČK),
  • ».kontaktujte příslušný Oblastní spolek a zjistěte si konkrétní podmínky kurzů (cena, termíny, podmínky apod.),
  • ».pokud příslušný Oblastní spolek školení v dané normě neprovádí, kontaktujte, prosím, jiný.

Ikona dokumentu PDF Ceník kurzů první pomoci ČČK
Ukázka výuky první pomoci (oživování)
Výuka první pomoci


V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK také zajišťování zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních apod. akcích. Tyto dozory lze dohodnout na místně příslušném OS ČČK nebo - v případě rozsáhlých akcí - na Úřadu ČČK.