VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Kdo jsme

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.


ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.


Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.


Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.


Červený kříž na bílém pozadí, kolem nápis Český červený kříž
Znak Českého červeného kříže

K 31.12.2019 měl ČČK celkem 15.081 členů*) a dobrovolníků sdružených v 472 Místních skupinách ČČK v 66 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil 619. Výnosy všech subjektů ČČK v r. 2019 činily 439,5 a náklady 429,0 milionů Kč.
*) započítáni jen členové, kteří v daném roce uhradili členský příspěvekČČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly:

  • ».působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • ».poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • ».působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • ».šíří znalost Ženevských úmluv;
  • ».působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 509 (do 31.12.2013 registrován jako obč. sdružení u MV ČR pod čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993).


» Jak se stát členem/dobrovolníkem ČČK