VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (známého též jako Mezinárodní Červený kříž).


Mezinárodní hnutí ČK&ČP je neutrální a nestranné, poskytuje ochranu a pomoc lidem zasaženým katastrofami a konflikty. Je největší světovou humanitární sítí a tvoří je tři složky:


Postavení a úkoly složek této mezinárodní asociace vyplývají především z Ženevských úmluv, Statutu Mezinárodního hnutí Červeného kříže (schváleného vládami zemí - smluvních stran Ženevských úmluv - a složkami Hnutí ČK&ČP) a rezolucí Mezinárodních konferencí ČK & ČP.


Mezinárodní hnutí ČK a ČP se řídí sedmi principy. Jsou to:

 • » humanita
 • » neutralita
 • » nestrannost
 • » nezávislost
 • » dobrovolnost
 • » jednota
 • » světovost

Aktuálně o událostech ve světě se dozvíte v rubrice Telegraficky ze světa Červeného kříže.


O Hnutí, jeho struktuře, jednotlivých součástech a orgánech si můžete přečíst v Seriálu Novin Červeného kříže (jak vycházel v č. 2/2006 až 2/2007).


logo Mezinárodního hnutí ČK&ČP (modifikace 2015)

Mezinárodní hnutí ČK&ČP v číslech:

 • ».v terénu máme 13,7 mil. členů a dobrovolníků a 495 tisíc zaměstnanců,
 • ».je permanentně přítomno ve 192 zemích světa,
 • ».příjemci jeho pomoci a služeb je cca 500 milionů osob ročně (z toho zdravotních služeb: 150 milionů),
 • ».jeho složky hospodaří v přepočtu s asi 900 miliardami Kč ročně.

Nejvyšším orgánem Hnutí ČK&ČP jsou Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které zasedají zpravidla jedenkrát za čtyři roky.


Jejich účastníky jsou:

 • » vlády států - smluvních stran Ženevských úmluv,
 • » národní společnosti ČK/ČP,
 • » Mezinárodní výbor ČK,
 • » Mezinárodní federace ČK a ČP.

Ustavující Mezinárodní konference se konala v říjnu r. 1863 v Ženevě.