Naše činnost

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, dále pak ve Stanovách ČČK.

Úplný výčet činností je v menu nalevo, nejdůležitější z nich jsou shrnuty na následujícím obrázku. Pro získání bližších informací klikněte na činnost, která Vás blíže zajímá: