VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Rozumíme si, pomáháme si - nový kurz pro veřejnost

Pro ty z Vás, které zajímá problematika osob s různými typy postižení, kteří potřebujete pomoci zjistit, jak se k těmto osobám chovat, jak s nimi komunikovat a jak (nejen) jim v případě potřeby poskytnout první pomoc a následnou péči, jsme připravili nový kurz a názvem Rozumíme si, pomáháme si.


Kurz v rozsahu 8 hodin je interaktivní a je určen pro širokou veřejnost a pedagogické pracovníky. Organizátory kurzu jsou jednotlivé oblastní spolky ČČK. Délka platnosti kurzu je 4 roky. Doškolení je posléze v rozsahu 4 hodin. Každý absolvent kurzu obdrží také příručku, kterou jsme v souvislosti s tímto kurzem vytvořili (částečný náhled).. Do jednotlivých kapitol jsme také zařadili testy a kvízy, díky kterým si ověříte své znalosti a nově získané informace si lépe zapamatujete.


Pokládáme za vhodné, aby do kurzu „Rozumíme si pomáháme si“ vysílaly uchazeče zejména veřejné instituce, hotely, banky či pojišťovny a další subjekty, jejichž personál přichází do styku s hendikepovanými. Usnadní jim tak přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu.


Prozatím tento kurz nerealizují všechny naše oblastní spolky – jejich přehled i další informace získáte na Úřadě ČČK (kontakt).


Poznámka: Tento kurz nahradil starší projekt ČČK Přátelská místa.